Në kuadër të nismës së re të qeverisë, për Këshillimin Kombëtar për Shqipërinë, ditën e mërkurë, datë 02 mars 2022, Kryeministri do të zhvillojë një takim në qytetin e Lushnjës, ku përmes bashkëbisedimit do të merret mendimi i qytetarëve mbi çështje me rëndësi për vendin.

  • 02/03/2022
  • 15:30
  • Lushnjë, Qarku Fier
  • Kryeministri SHTZ Edi Rama, pjesëmarrës të ndryshëm
  • Kryeministri SHTZ Edi Rama dhe pjesëmarrës të ndryshëm