Inspektimi i sallave kirurgjikale ne spital dhe inspektimi i pajisjes se densimetrise kockore

  • 04/03/2022
  • Spitali Rajonal Shkoder
  • Ministri i Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
  • Staf i ministrise dhe i spitalit