Takim banore te zones se Spitalles, per te diskutuar per programin e kesaj fushate.

  • 26/02/2022
  • 13:30
  • Fusha er Sportit Nazmi Visha
  • Kryetarja,z. Klosi i deleguar i Kryesise, Koordinatori Politik, Kryetari i NJA, Deputeti i Zones
  • Banore te zones