Takim me banore te lgj 17, per te diskutuar programin dhe objektivat per 2022-2023 per kete zone

  • 03/03/2022
  • 17:30
  • Lulishtja afer trenit
  • Kryetarja,z. Klosi i deleguar i Kryesise, Koordinatori Politik, Kryetari i NJA, Deputeti i Zones
  • Banore te zones