Takim me banore, prezantimi i programit, puneve te bera dhe parashikimeve per 2022-2023

  • 28/02/2022
  • 18:30
  • SHkallnur
  • Kryetarja, Koordinatori Politik, Kryetari i NJA, Deputeti i Zones
  • Banore te zones