Takim me banore te LGj 4, per te diskutuar rreth programit dhe parashikimeve per 2022-2023

  • 03/03/2022
  • 17:30
  • Perballe Blue Star
  • Kryetarja, Koordinatori Politik, Kryetari i NJA, Deputeti i Zones
  • Banore te zones