Për shkak të punimeve të ujësjellësit është dëmtuar rruga dhe së bashku me rikonstruksionin e ujësjellësit do bëhet dhe rikonstruksioni i  rrugës.

  • 02/03/2022
  • 10.00
  • Sinaballaj
  • Kryetari i Bashkisë Z.Edison Memolla, administratori i Njësisë Sinaballaj.
  • Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, përfaqësues të Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a Rrogozhinë, përfaqësues të firmës "Bahhas"