Ecje ne zonen e lagjes 17 per te takuar banore te zones dhe biznese te vegjel

  • 01/03/2022
  • 11:00
  • Rruga e Ujesjellesit
  • Kryetarja dhe banore
  • Banore te zones