Takim me banore dhe biznese te vogla te zones

  • 28/02/2022
  • 09:30
  • LAgja Nr 1
  • Kryetarja, Kryetari i NJA dhe Koordinatore
  • Banore dhe tregetare te zones