Ecje ne lagjen 12 dhe 16, takim me banore dhe biznese te vegjel

  • 28/02/2022
  • 12:00
  • Lagja 12-16
  • Kryetarja, Kryetari i NJA dhe Koordinatore
  • Banore te zones