Takim me banore te zones se Romanatiit, per te diskutuar punet e bera deri me tani dhe parashikimet per 2022.

  • 24/02/2022
  • 18:00
  • Qender te Romanatit
  • Kryetarja, Koordinatori Politik, Kryetari i NJA, Deputeti i Zones
  • Banore te zones