Ditën e enjte datë 24 shkurt Kryetari i Bashkisë do të inspektojë vazhdimin e punimeve  në ujësjellësin në Sinaballaj. 

  • 24/02/2022
  • 11.00
  • Sinaballaj
  • Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, administratori i njësisë Sinaballaj, inxhinieri i punimeve të firmës "Bahhas".
  • Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, përfaqësues të Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a Rrogozhinë, përfaqësues të firmës "Bahhas".