Takim me tregetare te bizneseve te vogla ne ate zone

  • 24/02/2022
  • 10:30
  • Lagja Nr 6
  • Kryetarja, Kryetari i NJA dhe Koordinatore
  • Banore dhe tregetare te zones