Ecje ne lagjen Nr 5, takim me tregetare te bizneseve te vogla.

  • 24/02/2022
  • 09:00
  • Rruga Kasem Durresi
  • Kryetarja, Kryetari i NJA dhe Koordinatore
  • 20