Takim me banore dhe tregetar te bizneseve te vogla ne lagjen nr 5

  • 24/02/2022
  • 12:00
  • Ish Dega Ushtarake
  • Kryetarja, Kryetari i NJA dhe Koordinatore
  • Banore dhe tregetare te zones