TAKIM ME BANORE TE LGJ 17

  • 03/03/2022
  • 17:30
  • LULISHTJA
  • KRYETARJA E BASHKISE, I DELEGUARI, DEPUTETE TE ZONES
  • BANORE TE ZONES