TAKIM M BANOR TE ZONES

  • 23/02/2022
  • 17:30
  • FUSHA E RERES/ LGJ 18
  • KRYETARJA E BASHKISE, I DELEGUARI, DEPUTETE TE ZONES
  • BANORE TE LAGJES LGJ 8-18