TAKIM ME BANORE TE ZONES

  • 26/02/2022
  • 12:00
  • KUARTALLI LGJ 12
  • KRYETARJA E BASHKISE, I DELEGUARI, DEPUTETE TE ZONES
  • BANORE TE ZONES