Mbrojtja e projekt Ligjit per Mbeshtetjen dhe Zhvillimin e Stratup-eve 

  • 22/02/2022
  • 10:00
  • Kuvendi
  • Ministrja Znj. Edona Bilali, Kryetari i Komisionit Z.Eduard Shalsi, Anetaret e Komisionit
  • Ministrja Znj. Edona Bilali, Kryetari i Komisionit Z.Eduard Shalsi, Anetaret e Komisionit