AKTIVITET HISTORIKO-TURISTIK

  • 23/02/2022
  • 17:00
  • MUZEU ARKELOLOGJIK
  • Kryetarja e bashkise, Shaban Sinani
  • PERSONAZHE NGA KULTURA, HISTORIANE