Konkurs organizuar në kuadër të projektit “Youth 4 Entrepreneurship”, zbatuar nga instituti Adriapol dhe mbështetur në Thirrjen e parë për financimin e projektpropozimeve dedikuar rinisë.  

  • 22/02/2022
  • 10:30-19:00
  • Qendra Rinore Atelie Shkodër
  • Ministre Bora Muzhaqi, Ministre Edona Bilali
  • Ministre Bora Muzhaqi, Ministre Edona Bilali, aktivistë, të rinj.