Në kuadër të nismës së re të qeverisë, për Këshillimin Kombëtar për Shqipërinë, Kryeministri do të zhvillojë një takim në qytetin e Durrësit, ku do të merret mendimi i qytetarëve mbi çështje me rëndësi për vendin.

  • 21/02/2022
  • 17:00
  • Durrës, Qarku i Durrësit
  • Kryeministri SHTZ Edi Rama
  • Kryeministri SHTZ Edi Rama dhe pjesëmarrës të ndryshëm