Organizuar në kuadër të projektit “Duam më shumë natyrën dhe Shqipërinë”, zbatuar nga organizata “The Door” dhe mbështetur në Thirrjen e parë për financimin e  projektpropozimeve dedikuar rinisë.  

  • 19/02/2022
  • 09:00-17:00
  • Postribë, Ura e Mesit, Kalaja e Drishtit dhe Prekal, Qarku Shkodër
  • Znj. Bora Muzhaqi
  • Znj. Bora Muzhaqi, aktivistë, të rinj