Takim me prindër nga klubet e mbështetura nga World Vision Albania në kuadër të programit të fuqizimit të familjes dhe me prindër përfaqësues që aksesojnë shërbimet ditore pranë qendrës për të diskutuar sfidat dhe mundësitë e mbrojtjes së fëmijëve në nivel lokal. 

  • 18/02/2022
  • 12:30
  • Qyteti Durrës
  • Znj. Bora Muzhaqi
  • Znj. Bora Muzhaqi, stafi i World Vision Albania, prindër.