Investim i perfunduar i MBZHR,  ne hidrovorin e Shllinxes, vizite inspektuese 

  • 18/02/2022
  • Shllinxe, Kurbin
  • Frida Krifca
  • Drejtues dhe staf nga drejtoria e Ujitje-Kullim e zones, drejtori Fran Mataj