Inspektim në zyrat postare Shkodër për të parë procesin e fillimit të rikonstruksionit fizik të zyrave qe ofrojne sherbim për qytetaret, bazuar në programin ekonomik të vitit 2022.

  • 20/02/2022
  • 11:00
  • Shkodër
  • Z.Ervin Bushati, Znj.Edona Bilali
  • Z.Ervin Bushati, Znj.Edona Bilali, stafi i Postës Shqiptare.