Inspektim në zyrat postare  Shkodër  për të parë procesin e fillimit të rikonstruksionit fizik të zyrave qe ofrojne sherbim për qytetaret,  bazuar në programin ekonomik të vitit 2022.

  • 20/02/2022
  • 11.00
  • Filiali Shkoder
  • Z.Ervin Bushati, Znj.Edona Bilali
  • Z.Ervin Bushati, Znj.Edona Bilali, stafi i Postës Shqiptare.