Inspektim në zyrat postare Shkodër, për të parë proçesin e fillimit të rikonstruksionit fizik të zyrave që ofrojnë shërbim për qytetarët, bazuar në Programin Ekonomik të vitit 2022.

  • 21/02/2022
  • 11.00
  • Filiali Shkoder
  • Z.Ervin Bushati, Znj.Edona Bilali
  • Z.Ervin Bushati, Znj.Edona Bilali, stafi i Postës Shqiptare.