Takim për nxitjen e pjesëmarrjes sportive dhe e vullnetarizmit tek të rinjtë dhe gërshetimin e tyre me studimet. 

  • 08/02/2022
  • 12:00
  • Universiteti Bujqësor i Tiranës
  • Znj. Bora Muzhaqi, Ministre e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Z. Besnik Veliu, president i Federatës së Sportit Universitar
  • Rektori, Dekanë, stafet akademike dhe administrative dhe studentë