• 03/02/2022
  • 13:00
  • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Tiranë
  • Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Z. Gledis Nano, Kryetarja e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit Znj. Gentiana Sula
  • Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Kryetarja e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtorë Departamenti dhe Drejtorie nga dy institucionet, duke respektuar masat për pandeminë.