Vendosja e dy stendave informuese ne dy pika te qytetit te Tiranes me qellim shperndarjen e fletepalosjeve dhe materialeve informuese ne kuadrin e Dites Boterore te Pronesise Intelektuale. 

  • 27/04/2021
  • 12:00
  • Liqeni Artificial i Tiranes; Shetitorja Abdi Toptani
  • Specialiste te sektorit te Promovimit dhe Qendres se Trajnimeve; Specialist per Marredheniet me Jashte dhe Publikun; Specialist i Sektorit te Koordinimit, Raportimit dhe Analizes, Specialist, Burime Njerezore
  • Specialiste te sektorit te Promovimit dhe Qendres se Trajnimeve; Specialist per Marredheniet me Jashte dhe Publikun; Specialist i Sektorit te Koordinimit, Raportimit dhe Analizes, Specialist, Burime Njerezore