Bashkëbisedim me qytetarë

  • 22/04/2021
  • Qarku Vlore
  • Ministrja e Financave, Pjesëmarrës te tjerë
  • Ministrja e Financave, Pjesëmarrës te tjerë