Takim elektoral me komunitetin, duke respektuar masat anti-covid 19.

  • 20/04/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë