Takim elektoral me komunitetin, duke respektuar masat anti-covid 19.

  • 21/04/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë