1. Takim në kuadër të përgjegjësisë sociale dhe angazhimit vetjak të stafit të DPSHTRR. Solidariteti dhe vullnetarizmi personal i punonjësve të DPSHTRR për të ardhur në ndihmë të familjeve në nevojë.
  • 20/04/2021
  • 10:00
  • Shkodër
  • Drejtori i Përgjithshëm i DPSHTRR
  • Drejtori i Përgjithshëm dhe pjesëmarrës të tjerë. Deri në 10 pjesëmarrës.