Bashkëbisedim me qytetarë për të diskutuar problematika të ndryshme

  • 19/04/2021
  • Qarku Vlore
  • Ministrja e Financave, Të tjerë
  • Ministrja e Financave, Të tjerë