Takim elektoral me komunitetin e zonës, duke respektuar masat anti-covid 19.

  • 19/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë