Ky takim sqarues me fermeret banore te Bashkise Roskovec , zhvillohet ne perfundim te procesit te azhornimit te tokave bujqesore te perfituesve perkates sipas ligjit nr.7501 date 19.07.1991  “Per Token” .

Ky eshte nje proces pune i perbashket  midis Bashkise Roskovec dhe  Agjencise Shteterore te Kadastres  i nisur   me nenshkrimin e marreveshjes se dates 13.06.2019 per bashkerendimin e punes midis dy institucioneve per regjistrimin e tokave bujqesore.

Ky takim zhvillohet bazuar ne kerkesat e perseritura per informacione rreth ketij procesi,  te banoreve  te interesuar.

 

 

  • 17/04/2021
  • 11:00
  • Roskovec, Ne sheshin perpara godines se Bashkise Roskovec.
  • Drejtori i Pergjithshem i ASHK-se: z.Artan Lame, Kryetarja e Bashkise Roskovec znj.Majlinda Bufi.
  • Qytetare banore te Bashkise Roskovec /Fermere.