Takim me gra sipermarrese te qytetit

  • 21/04/2021
  • 16-00
  • Rajoni nr.2 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Grate sipermarrese te qytetit Berat etj.