Takim dhe degjese me qytetaret per te trajtuar problematika te ndryshme

  • 16/04/2021
  • Qarku Vlore
  • Ministrja e Financave, Drejtori i Pergjithshem i Pronesise Industriale, Pjesemarres te Tjere
  • Ministrja e Financave, Drejtori i Pergjithshem i Pronesise Industriale, Pjesemarres te Tjere