Bashkëbisedim me disa banore të zonës, duke respektuar masat anti covid-19.

  • 16/04/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë