Takim elektoral me komunitetin e zonës.

  • 16/04/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë