Inspektim per mbarevajtjen e procesit te Skemes se Naftes ne Bujqesi/ Vizite ne subjekte bujqesore/Takime me qytetare.

  • 19/04/2021
  • Qarku Durres
  • Ministri
  • Ministri dhe te tjere