Takim elektoral me komunitetin e zonës.

  • 18/04/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë