Kënd fjale me disa banorë të komunitetit.

  • 17/04/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë