Projekti LASPEH – “Speciet dhe habitatet e Adriatikut të Ulët”, është bashkëfinancim i Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programmer.

Agjencia Kombetare Zonave te Mbrojtura dhe Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura, AdZM Berat do te zhvillojne konferencën finale të Projektit LASPEH, i cili organizohet pranë zyrave të AdZM, Berat.

  • 14/04/2021
  • Berat
  • Z. Zamir Dedej, Drejtor i AKZM, Z. Fatos Nako, Drejtor i AdZM, Berat
  • Punonjes te Agjencise Kombetare te Zonave te Mbrojtura Tirane dhe te Administrates Rajonale te Zonave te Mbrojtura Berat