.

  • 13/04/2021
  • 11:00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë