Takim me drejtues dhe punonjes te fasonerive te qytetit. Ne fasonerite e prodhimit te produkteve tekstile dhe prodhimit te kepuceve, per problematika qe lidhen me sherbimet qe ofron bashkia .

  • 16/04/2021
  • 10-00
  • Rajoni nr.1 Berat
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Drejtues dhe punonjes te fasonerive