Inspektim për ecurinë e procesit të vaksinimit kundër Covid 19 në zonë.

  • 13/04/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë