Inspektim lidhur me ecurinë e procesit të vaksinimit kundër COVID 19.

  • 12/04/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë